GYIK#07 - Milyen tanulmányokkal összefüggő pénzügyi kötelezettségeim lehetnek hallgatói jogviszonyom ideje alatt, és mi történik, ha nem teljesítem ezeket?

Az önköltséges finanszírozási formára felvett hallgató önköltséget, térítési díjat fizet. Az állami ösztöndíjas finanszírozási formára felvett hallgató térítési díjat fizet. A lehetséges térítési díjakat részletesen a Debreceni Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzatának 3. számú melléklete tartalmazza.

A leggyakoribb térítési díjak

  • regisztráció késedelmes teljesítése,
  • vizsgáról való igazolatlan távolmaradás,
  • felvett, de nem teljesített kredit díja,
  • tantárgyfelvétel késedelme,
  • tantárgytörlés késedelme,
  • tanulmányi célt szolgáló anyagok késői leadása,
  • ismételt javítóvizsga,
  • vizsgaidőszak utáni vizsgaengedélyeztetés,
  • vizsgára való késedelmes jelentkezés, stb.

A hallgató az adott félévre akkor regisztrálhat, ha az egyetemmel szemben fennálló minden korábbi tartozását rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítette. Több, azonos vagy különböző karon folytatott képzés esetén az összes fizetési kötelezettség teljesítéséig egyik képzésére sem regisztrálhat és nem vehet fel tárgyakat.
Az adott félévben aktív státuszú hallgató adott félévben vizsgára akkor jelentkezhet, ha az egyetemmel szemben fennálló minden korábbi és az adott félévre vonatkozó tartozását rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítette. Ez különösen igaz záróvizsga jelentkezés esetén.
A hallgató fizetési kötelezettségei határidejének lejártát követően Neptun- illetve email üzenet formájában felszólítást kap tartozása 8 napon belüli rendezésére a Tanulmányi  Osztálytól. Amennyiben a hallgató nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének és szociális rászorultságát sem igazolja a fentebbi határidőig, úgy a 9. napon a kar dékánja a rektor által átruházott jogkörben a hallgatói jogviszonyt megszünteti. A hallgatói jogviszony megszüntetése nem függ a tartozás összegének nagyságától és nem jár együtt a fizetési kötelezettség megszűnésével! Az elmaradt tartozást az egyetem a későbbiekben polgári peres úton behajthatja.
Az a hallgató, akinek jogviszonya úgy szűnt meg, hogy tartozása maradt az egyetem felé, újabb külső felvételi eljárással létesíthet hallgatói jogviszonyt az egyetemmel, de az új képzésre történő beiratkozást követően tantárgyakat csak abban az esetben vehet fel, ha a korábbi jogviszonyból megmaradt minden tartozását rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítette.
A hallgató az egyetemre történő beiratkozással egyidejűleg nyilatkozik arról,  hogy  hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az egyetemmel szemben fennálló bármilyen fizetési kötelezettségét nem teljesíti, de a gyűjtőszámla egyenlegén a teljesítés fedezete részben vagy egészben rendelkezésre áll, egyenlegéből a fizetési kötelezettségek automatikusan teljesítésre kerülnek a térítési és juttatási szabályzatban meghatározottak szerinti sorrendben.

Frissítés dátuma: 2018.07.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.