GYIK#25 - Hogyan kell a szakdolgozatot a DEA-ba feltölteni?

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának 2012. november 8-i módosítása előírja az elkészült diplomamunka elektronikus pdf formátumának kötelező feltöltését a Debreceni Egyetem Elektronikus archívumának (DEA) alábbi címére: http://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/85081.
A diplomamunka benyújtásának és feltöltésének kari határideje megegyezik (őszi félév esetén november 30., tavaszi félév esetén március 31.). Az intézetek, tanszékek a  záróvizsga kitűzött időpontjától függően ettől eltérően is rendelkezhetnek (max. két heti haladékot adhatnak), ez esetben az általuk megadott határidőt kell betartani.
„A hallgató köteles arról nyilatkozni, hogy az elektronikus és papíralapú forma mindenben megegyezik. Ugyancsak köteles a hallgató a kar által meghatározott formában és módon nyilatkozni arról, hogy a diplomamunka az ő önálló munkája és betartotta a szerzői jogra vonatkozó előírásokat.” (TVSZ 24. § (8) bekezdés)
Tudnivalók a feltöltés kapcsán:

 1. A feltöltést a http://www.lib.unideb.hu – Információforrások – DEA – Saját DEA (http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/mydspace) menüpont alatt végezheti el.
  Bejelentkezési módként az „Adja meg a hálózati azonosítóját és jelszavát” sorra kattintva a Neptun azonosítójával és jelszavával lépjen be!
  Probléma esetén a email címen elérhető könyvtári kollégák nyújtanak segítséget.
 2. A kari honlapról letöltött plágium nyilatkozatot kötelező feltölteni a dokumentummal együtt. Ennek két lehetséges módja van:
  1. A nyilatkozat a diplomamunka része, a diplomamunka címlapja után a második oldalon következik. Ebben az esetben a nyilatkozaton az adatokat ki kell töltenie, de nem kell kézírással aláírnia. Ha a hallgató ezt a módozatot választja, nem kell pipának lennie a feltöltésnél a „Describe” oldalon az „Egynél több fájlból áll a dokumentum.” jelölő négyzetébe, hiszen csak egy dokumentumot tölt fel.
  2. Ha a hallgató két külön dokumentumként tölti fel a nyilatkozatot és a diplomamunkát, akkor a nyilatkozatot le kell tölteni a kari honlapról, kitölteni, kézírással aláírni és beszkenneli. A feltöltésnél a „Describe” oldalon bepipálva kell lennie az „Egynél több fájlból áll a dokumentum.” jelölő négyzetnek.
   A nyilatkozat nélkül a feltöltött diplomamunka nem fogadható el, azt az ellenőrző kolléga visszautasítania, a hallgatónak pedig pótolnia kell a hiányzó dokumentumot!
 3. Mivel a DEA-ba csak a legalább elégséges érdemjegyet kapott diplomamunkákat lehet beengedni, a hallgató által elvégzett feltöltés még nem jelenti a dolgozat DEA gyűjteménybe való bekerülését. Minden tanszéken, intézetben van egy kijelölt kolléga (általában az oktatásszervező, intézeti titkár vagy könyvtáros), akinek feladata a diplomamunka adatainak, a nyilatkozat meglétének stb. ellenőrzése és az érdemjegy megszerzését követően a hibátlanul feltöltött diplomamunka beengedése az adott gyűjteménybe.
  Hibák, amikor biztosan visszautasítják a feltöltést:
  1. A hallgató nem a szakjának megfelelő szervezeti egység „Hallgatói dolgozatok” gyűjteményébe töltötte fel a diplomamunkáját.
  2. Hiányzik a plágium nyilatkozat.
  3. Nem titkosított dokumentumot töltött fel (csak olyan dolgozat fogadható el, amelyik nem másolható, nem szerkeszthető és nem nyomtatható – a titkosításhoz a http://www.lib.unideb.hu/hu/pdf_titkositas címen  kap segítséget.

Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatók – pl. a citromail.hu – az egyetemi leveleket levélszemétként kezeli, és nem juttatják el a címzetthez. Ebben az esetben az intézet / tanszék munkatársa állít ki igazolást a DEA-ba történt feltöltésről, és ezt az igazolást kell a hallgatónak leadnia a Tanulmányi Osztályon az évfolyamfelelősénél.
Az igazolás leadása a TO-n a záróvizsga feltétele, és az igazolás része a záróvizsga jegyzőkönyvnek!

Amikor a kolléga beengedi a hallgató diplomamunkáját a DEA gyűjteménybe, arról az érintett automatikus e-mail üzenetet kap. Ezt a levelet ki kell nyomtatni, és – miután azt az illető kolléga vagy az aláírásra jogosult aláírásával és  a szervezeti egység pecsétjével ellátta – leadnia a Tanulmányi Osztályon az évfolyamfelelősnél.

A feltöltés menetéről szóló tájékoztatók anyagokat, a diplomamunka pdf fájllá alakításának útmutatóját megtalálja a http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/handle/2437/85081 címen.

A hallgató a feltöltéssel kapcsolatos problémákat a email címen jelezheti.

Frissítés dátuma: 2018.07.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.