GYIK#27 - Ki mikor záróvizsgázhat?

Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki

 1. az abszolutóriumot megszerezte, azaz befejezte felsőoktatási szakképzésben, alapszakon, mesterszakon, vagy szakirányú továbbképzésben folytatott tanulmányait és
 2. elkészített szakdolgozatát a DEA-ba feltöltötte,
 3. nincs könyvtári tartozása,
 4. nincs a Debreceni Egyetem bármely karával szemben fennálló fizetési hátraléka.
 5. osztatlan tanárképzés esetében további követelmény:
  1. szakmai zárószigorlat(ok) letétele (szakonként egy szigorlat)
  2. összefüggő egyéni tanítási gyakorlat teljesítése
  3. portfólió benyújtása és feltöltése a Tanárképzési Központ által meghatározott tárhelyre, továbbá annak sikeres megvédése.

A TVSZ 2012. november 9-étől hatályos rendelkezése szerint a tanulmányait 2007. szeptembertől megkezdő hallgató nem bocsátható záróvizsgára, ha az egyetemmel (tehát nemcsak a BTK-val, hanem a Debreceni Egyetem bármely karával) szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget, illetve ha az egyetem leltári tárgyait (kölcsönzött könyvek) nem adta le. Könyvtári igazoláshoz nyomtatványt a hallgató a Tanulmányi Osztály munkatársaitól kaphat, azt kell leigazoltatnia az Egyetemi Könyvtárban, illetve ha van, a szakos könyvtárban, és a záróvizsgát megelőző munkanapig a kar tanulmányi osztályán leadni.
A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, vagy a hallgatói jogviszony megszűnése után bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető.
Kivételt képez:

 1. a tanulmányait 2012/2013. tanévben vagy azt követően megkezdett/megkezdő hallgató, aki a hallgatói jogviszony megszűnése után két éven belül tehet záróvizsgát. Az abszolutórium kiállítását követő két éven túl a karok által meghatározott feltételek szerint tehető záróvizsga. Az ötödik év letelte után már nem tehető záróvizsga.
 2. a tanulmányait – az 1993. évi felsőoktatási törvény alapján – nappali tagozaton legkésőbb a 2005/2006. tanévben, levelező tagozaton legkésőbb a 2007/2008. tanévben főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben megkezdett hallgató, aki utoljára 2018. szeptember 1-ig, azaz a 2017/18/2. félév nyári záróvizsga időszakában tehetett záróvizsgát. Ezt követően nem tehető záróvizsga.

Frissítés dátuma: 2018.11.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.