Idegen Nyelvi és Továbbképzési Központ

Az Idegen Nyelvi és Továbbképzési Központ (ITK) a Bölcsészettudományi Karon működő önálló egység, amely az alábbi tevékenységek szolgáltatását és koordinálását végzi:

  • A kar nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatóinak felkészítése a diploma-követelményekben előírt írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára.
  • Általános nyelvi képzés kezdő, középhaladó és haladó szinten a kar hallgatói, illetve karon kívüli jelentkezők számára.
  • Szakfordító és szaknyelvi képzés a kar hallgatói, illetve karon kívüli jelentkezők számára.

Az ITK a feladatait a kar nyelvi intézeteivel és tanszékeivel szorosan együttműködve látja el. A Bölcsészettudományi Karon több évtizedes hagyományai vannak a nyelvoktatásnak, oktatóink magasan képzettek, nemzetközileg elismertek. Az ITK kurzusai során módszertani szempontból a beszéd és a kommunikációs képességek fejlesztése kap hangsúlyt, továbbá az alapkészségek (szövegértés, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség) fejlesztésén, vagyis a nyelv megtanításán túl az adott nyelvet beszélő népek kultúrájának megismerése is nagy fontossággal bír. Az idegen nyelvi tanszékek munkáját anyanyelvi lektorok segítik, akik részt vesznek az ITK kurzusaiban is.

Kínálatunk

  • általános nyelvkurzusok: angol, észt, finn, francia, holland, kínai, latin, lengyel, német, olasz, orosz, ógörög, spanyol
  • e-learning tananyag: finn, holland, lengyel, magyar, olasz, portugál (díjmentesen elérhető a Debreceni Egyetem hallgatói számára)
  • jelnyelv (kezdő és haladó)
  • szakirányú továbbképzés: angol–magyar bölcsészettudományi szakfordító (4 féléves, nappali tagozatos képzés)

BTK Idegennyelvi Központja által hirdetett nyelvórákkal kapcsolatos tájékoztató

ITK nyelvkurzusok

További információ: Blaskó Barbara ügyvivő-szakértő

Frissítés dátuma: 2018.01.23.