Gyakran Ismételt Kérdések

 1. Fogalmak
 2. Mit hol intézhetek?
 3. Hozzáférés az információkhoz
 4. Beiratkozás, regisztráció, elektronikus leckekönyv
 5. Állami ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó előírások
 6. Ki mikor fizet költségtérítést/önköltséget és mennyit?
 7. Egyéb, tanulmányokkal összefüggő pénzügyi kötelezettségek és a tartozás be nem fizetésének következménye
 8. Költségtérítés/önköltség, térítési díjak befizetése
 9. Hogyan lehet átkerülni önköltséges képzésből állami ösztöndíjas képzésbe?
 10. Mi a teendő más felsőoktatási intézménybe való átjelentkezéskor?
 11. Mikor szünteti meg az intézmény hivatalból a hallgatói jogviszonyt?
 12. Hogyan lehet évet/félévet halasztani?
 13. Hogyan lehet a tantárgyak felvételét módosítani (kurzusfelvétel és törlés)?
 14. Hogyan és mikor kerülhet át valaki egyéni tanrendű képzésbe?
 15. Hogyan és mikor kérhet valaki egyéni vizsgarendet?
 16. Hogyan lehet felvenni/leadni minor szakot/specializációt alapszakos BA képzésben?
 17. Hogyan lehet osztatlan tanárképzésben szakot váltani, alapképzésből osztatlan tanárképzésre belépni vagy osztatlan tanárképzésből alapszakra kilépni?
 18. Hány kreditet ajánlott teljesíteni félévente, évente?
 19. Hány kreditet kell teljesíteni félévente a tanulmányi ösztöndíjhoz?
 20. Ki vizsgázhat?
 21. Hány kredit kell a diplomához?
 22. Kell-e nyelvvizsga az oklevélszerzéshez?
 23. Milyen - mintatanterven kívüli - tárgyakat kell kötelezően teljesíteni nappali tagozaton az abszolutórium feltételeként?
 24. Hány szakdolgozatot kell írni?
 25. Hogyan kell szakdolgozatot feltölteni a DEA-ba?
 26. Ki mikor abszolválhat, szerezhet végbizonyítványt?
 27. Ki mikor záróvizsgázhat?
 28. Mikor szűnik meg a hallgatói jogviszony a tanulmányok befejezése után?
 29. Mi határozza meg az oklevél minősítését?
 30. Ki mikor kaphat oklevelet (diplomát)/bizonyítványt, és hogyan vehetek részt a diplomaosztón?
Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 11. 12:08