Kutatócsoportok

Kutatócsoportok

(i) Intézményes tudományos műhelyek

 (ii) MTA-TKI és Lendület kutatócsoportok

(iii) Pályázati kutatócsoportok

 • Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely
 • Kazinczy Ferenc műveinek kritikai kiadása
 • Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport
  • Vezető: Dr. S. Varga Pál
  • Pályázatok: NKFIH/OTKA K112335 pályázat (kutatásvezető: Fazakas Gergely Tamás)
  • Weblap
 • Új megközelítések a magyar névmások nyelvtanának leírásában
 • Tanárok nyelvtudásmérési műveltségének a fejlesztése
 • Erkölcs, kötelesség és bűn fogalomrendszerének hálózata Cicerótól Szent Istvánig
  • Vezető: Takács László PPKE BTK Latin Tanszék
  • Tagok a DE részéről: Dr. Tóth Orsolya, adjunktus DE
  • Kálny Beatrix, tudományos segédmunkatárs
  • Pályázat: OTKA 104789K
  • Időszak: 2012.09.01 – 2017.08.31.  
 • Udvari Társadalom és hivatalviselő nemesség a Rákóczi-kori Erdélyben
 • A magyar arisztokrácia kapcsolatrendszere a 16-20. században
  • Vezető: Dr. Papp Klára
  • Pályázatok: K-120197 (NKFI)
  • Időszak: 2016.10.01-2020.07.31.
 • Társadalmi és szervezeti tényezők szerepe a hallgatói lemorzsolódásban
 • MTA-DE-CSATOKK (MTA-DE-Családok és Tanárok Kooperációja Kutatócsoport)
 • Demonstratívumok Kutatócsoport

 

 

 • Innosi – Innovative Social Investment (Horizon 2020) - Politikatudományi és Szociológiai Intézet Szociológia és Szociálpolitika Tanszék projektje
 • Accomplissh – Politikatudományi és Szociológiai Intézet Szociológia és Szociálpolitika Tanszék projektje
 • Penny Project – Politikatudományi és Szociológiai Intézet Szociológia és Szociálpolitika Tanszék projektje

(iv) További kutatóműhelyek
a., Központok


b., Kutatócsoportok

 • Poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatócsoport
  • Vezető: Dr. Dobi Edit
  • A kutatócsoport kutatási elérhetőek az Officina Textologica című kiadványban. Link
Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 13. 08:54