Dékáni köszöntő

Keményfi Róbert

Kedves Látogatónk!

 

Köszöntöm a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának honlapján!

A Debreceni Egyetem humántudományokért elsődlegesen felelős, számos intézetet és tanszéket egybefogó egységeként arra törekszünk, hogy a Karon tanuló hallgatók olyan képzést kapjanak, amellyel képesek ápolni és továbbadni az egyetemes emberi kultúra nyelvi, irodalmi, történelmi, művelődéstörténeti örökségét. A Kar oktatási és kutatási rendszere ezért a társadalmi feladatának tudatában regionálisan is elkötelezetten törekszik a magas tudományos és oktatási minőség elérésére úgy, hogy hallgatóinak fenntartja a választás sokszínűségét. Képzési palettánk azt a célt szolgálja, hogy hallgatóink olyan tudás birtokába jussanak, amely műveltséggel eredményesen boldogulnak, és beilleszkednek a munka világába. Oktatásunk az alapképzéstől a doktorátusig a bölcsészettudományok teljes skáláját kínálja a tanulni-kutatni vágyóknak, tanárjelölteknek, akiket az itt szerzett tudásuk egész életükben elkísér.

Feladatunk az is, hogy ápoljuk és őrizzük azokat az értékeket, amelyek a Kar több mint száz éves múltja során felhalmozódtak. Ugyanakkor védjük és továbbadjuk hallgatóinknak mindazt a kultúrkincset, amelyet az emberiség hosszú múltja során gyűjtött össze. Kínálatunk egyedülállóan változatos, amely választék lehetővé teszi hallgatóinknak, hogy a 21. század igényeihez alkalmazkodva alakítsák tanulási programjukat az osztatlan vagy osztott szakjainknak megfelelően. A tanulható nyelvek, kultúrák legszélesebb spektrumát ajánljuk vagy önálló szakként, vagy idegen nyelvként a hallgatóink számára. Az angol, az észt, a finn, a francia, a holland, a kínai, a latin, a lengyel, a német, az olasz, az orosz, az ógörög, a portugál, a spanyol nyelv átadása éppen úgy hozzátartozik a mindennapi oktatási feladatainkhoz, mint a magyar kultúra megismertetése idegen országbeli diákjainkkal.

Bízunk benne, hogy akadémikusaink, professzoraink, oktatóink egész életpályája, kutatási tevékenysége azt a minőséget szolgálja, amely az elmúlt évtizedekben elismertté tette a Bölcsészettudományi Kart nem csak az országban, hanem annak határain túl is. Ezekre az értékekre támaszkodva, tanárok, nem oktató dolgozók és hallgatók együttes munkálkodásával lehet fenntartani egy olyan bölcsészettudományi oktatási hálót, amely egyszerre képviseli a hagyományokat és a korszerűséget, a múltat és a jövőt.

Kérem, barangoljanak honlapunk belső linkjein, ismerjék meg képzésünk szerkezetét, oktatási kínálatát, széles, imponáló tudományos tevékenységét, mindennapi életét!

 

 

 

Keményfi Róbert

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 24. 11:53