Tudományos Diákkör (TDK)

 "A tudományos diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítését, a képzési követelményeket, a tantervi tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma. A tudományos diákköri tevékenység az egyetemi tanulmányok kezdeti időszakában induló vagy az alsóbb évfolyamokon kezdődő, folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, szakmai kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A diáktudományos tevékenység a tudományos pályára való felkészítés, felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző képzési szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés (PhD) egyik legjobb előiskolája." (In: Koósné Török Erzsébet, Baranyainé Réti Gabriella, A TDK kézikönyve. A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága, Budapest, 2008)

JUVENILIA - Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája. A gyűjteményes kötetek tartalmazzák karunk hallgatóinak az OTDK-n helyezést elért és díjazott dolgozatait.     

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 01. 14:40