Tudományos Diákkör (TDK)

 "A tudományos diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítését, a képzési követelményeket, a tantervi tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma. A tudományos diákköri tevékenység az egyetemi tanulmányok kezdeti időszakában induló vagy az alsóbb évfolyamokon kezdődő, folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, szakmai kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A diáktudományos tevékenység a tudományos pályára való felkészítés, felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző képzési szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés (PhD) egyik legjobb előiskolája." (In: Koósné Török Erzsébet, Baranyainé Réti Gabriella, A TDK kézikönyve. A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága, Budapest, 2008)

Intézeti illetve tanszéki TDK-felelősök


Kari TDK-forduló, 2024. május 02-03.

Az esemény a NTP-HHTDK-23 „A DE BTK tudományos diákköri műhelyeinek fejlesztése“ című pályázat támogatásával valósul meg.

Eredmények

Program (a szerzők nevei nélkül)


FELHÍVÁS - KTDK 2024

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara 2024 tavaszán ismét Kari TDK-fordulót szervez. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően minden intézet és tanszék az adott OTDK-szekció szabályai szerint tartja meg a házi fordulót, az alábbiakban összefoglaljuk az általános érvényű tudnivalókat.

KTDK-felhívás 2024


Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)

Elért eredmények


 

JUVENILIA - Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája. A gyűjteményes kötetek tartalmazzák karunk hallgatóinak az OTDK-n helyezést elért és díjazott dolgozatait.     

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 07. 10:35