Posztdoktori ösztöndíjat nyert Dr. Esra Abdelzaher, az Angol Nyelvészeti Tanszék volt PhD-hallgatója

Dr. Esra Abdelzaher elnyerte a Debreceni Egyetem posztdoktori ösztöndíját, melyet az egyetem azon kiválóságainak írt ki, akik a TEMPUS Közalapítvány Stipendium Hungaricum ösztöndíjának segítségével szereztek PhD fokozatot.

Ők az ösztöndíj segítségével, korábbi témavezetőik mentorálásával a Debreceni Egyetemen folytathatják kutatásaikat. Esra Abdelzaher 2023-ban szerzett PhD fokozatot summa cum laude eredménnyel Dr. Tóth Ágoston témavezetésével. Kutatását a kognitív nyelvészet és a lexikográfia területén végezte, az eredményekről pedig nemzetközi konferenciákon, Scopus által indexelt folyóiratokban, valamint könyvfejezetekben számolt be. A lexikográfiával és a kognitív nyelvészettel évtizedek óta foglalkoznak a DE BTK Angol Nyelvészeti Tanszékének oktatói, például Korponay Béla professzor, Hollósy Béla tanszékvezető, Pelyvás Péter, Cserép Attila és Tóth Ágoston. A támogatást nyert kutatóprogram több évtizedes tanszéki tudományos kutatás folytatásának tekinthető. Esra Abdelzaher csatlakozik Tóth Ágoston azon kutatásaihoz is, melyek neurális szóbeágyazások lexikográfiai felhasználásával foglalkoznak. Ennek keretében elsősorban generatív nagy nyelvi modelleknek, például a ChatGPT-nek a lexikográfiai és kognitív szemantikai felhasználhatóságát vizsgálja majd, illetve a természetes nyelvek számszerűsíthető tulajdonságainak a fenti területeket érintő vonatkozásait kutatja.

Legutóbbi frissítés: 2024. 06. 24. 19:27