Díszoklevél igénylés

A Debreceni Egyetem arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet adományozhat annak, aki 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezte meg az oklevelét a felsőoktatási intézményben, vagy jogelőd intézményeiben és életpályája alapján közmegbecsülésre méltó. Egyetemünk minden évben ünnepélyes keretek között kora ősszel adja át az 50 (arany), 60 (gyémánt), 65 (vas), 70 (rubin) éve végzett egykori hallgatóinak az őket megillető jubileumi díszoklevelet.

Kérjük, hogy a jelentkező jubiláns a díszoklevél igényléséhez az alábbi adatlapot legyen szíves visszaküldeni a következő postai címre:

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Dékáni Hivatal

4002 Debrecen, Pf.: 400.

vagy Szendrei Zsuzsa  e-mail címére (az e-mail tárgya legyen: díszoklevél).

Mellékletként kérjük csatolni a diploma másolatát!

Az igénylések beküldésére 2024. június 30-ig van lehetőség. Az igénylők részére 2024. augusztusában további tájékoztatást fogunk küldeni.

Az oklevelek ünnepélyes átadására 2024 októberében kerül sor.
 

Adatlap díszoklevél igényléséhez

Egyéb tudnivalók

A diploma átadásáról az ünnepség időpontját megelőzően kb. egy hónappal korábban tájékoztatjuk az igénylőt. Ha a jubiláns az ünnepségen nem tudja személyesen átvenni díszoklevelét, akkor azt postán a megadott értesítési címre megküldjük.

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kara által kiállított diplomák alapján kérelmezett díszoklevél igényléseket a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának Dékáni Hivatalára kell postázni (4002 Debrecen, Pf. 400.). További információ, tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető: Kozma-Tóth Katalin (e-mail: toth.kata@science.unideb.hu; Telefon: 52/512-900/63357-es mellék.

Tájékoztatás önkormányzatok részére: A DE BTK Tanácsának állásfoglalása alapján a díszoklevelet csak az egyetemi ünnepségen, vagy azt követően tudjuk postai úton a kérelmező részére átadni. 

További információ

 

 

Fotók, videók

 

A 2023. október 8-án megrendezett eseményről készült videó megtekinthető az alábbi YouTube linken: https://www.youtube.com/watch?v=TPXqJCpPm3Y 

Az eseményről készült fotók megtekinthetők az alábbi linken: https://unideb.hu/photoalbum/album?id=r4166953

Korábbi ünnepségek galériája

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 09. 12:32