Kari Kiadói és Jegyzetbizottság

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Kiadói és Jegyzetbizottság

2024

Jegyzetpályázat a 2024. évre

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

 

A DE-BTK vezetésének felkérésére a Kari Kiadói és Jegyzetbizottság tananyagfejlesztési, jegyzetkiadási pályázatot ír ki a kar oktatói, kutatói számára.

A pályázatot a kar oktatója, kutatója (mint a támogatást igénylő tananyag szerzője vagy szerkesztője) nyújthatja be.

Célunk, hogy a hallgatói és az oktatási igényeknek megfelelően korszerű, magas szakmai színvonalú, elektronikus és/vagy nyomtatott formátumú, újonnan előállított tananyagok létrehozását segítsük. E minőség elérésének fontos feltétele a tananyagok szerzőinek, szerkesztőinek, szaklektorainak anyagi elismerése és/vagy a dologi költségek támogatása.

 

Dokumentumok

Pályázati kiírás

Pályázati űrlap

 

2023

Dokumentumok:

Pályázati kiírás

Pályázati űrlap


A pályázat beadási határideje: 2023. május 12. (péntek) 12.00

Elnök

Fazakas Gergely (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Tagok

Balogh László Levente (Politikatudományi és Szociológiai Intézet)

Bács Zalán (DE BTK HÖK elnök)

Bozzay Réka (Néderlandisztika Tanszék)

Dobi Edit (Magyar és Finnugor Nyelvtudományi Intézet)

Engler Ágnes (Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet)

Kerepeszki Róbert (Történelmi Intézet)

Kondé Zoltán (Pszichológiai Intézet)

Ureczky Eszter (Angol-Amerikai Intézet)


Szakmai tanácsadók

Bátfai Erika (DEK, kiadóvezető)

Csatár Péter (dékánhelyettes, EFOP 3.4.3. kari felelős)

Köpösdi Zsuzsa (DEENK, az e-learning anyagok fejlesztésének felelőse)

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 15. 15:41