Karunk története

A Bölcsészettudományi Kar gyökereit egészen a XVIII. századig lehet visszavezetni. Az intézmény története szorosan összefonódott a több, mint 400 éves debreceni Kollégium történetével.

A feljegyzések szerint a XVIII. század végén már öt állandó tanszéke volt a Kollégiumnak, s ebből három tanszéken oktatták a filozófiai tudományokat. Az ekkoriban megindult gyors fejlődés eredményeképpen az 1840-es évek végén már öt professzor foglalkozott a bölcsészeti oktatással. A század utolsó éveiben azonban ismét csak két tanszék működött, melyek az akkor már meglévő teológiai és jogi szakok oktatását egészítették ki.

A döntő fordulat 1908-ban következett be, amikor létrejött a református Bölcsészeti Akadémia és szerény keretek között ugyan, de a tanárképzés is megindulhatott.

A református Bölcsészeti Akadémia alig néhány éves működés után az 1913–14-es tanévvel befejezte működését, majd 1914 szeptemberében átadta helyét az egyetemi bölcsészkari fakultásnak. Az intézmény az említett időpontban már a református egyháztól független keretek között kezdte meg működését, továbbra is a Kollégiumban. A Bölcsészettudományi Kar végül az 1931–32-es tanév végén foglalta el helyét az időközben elkészült impozáns „Központi Egyetem” épületében.

A BTK az egyetem legnagyobb és legjobb mutatókkal, legkiválóbb eredményekkel büszkélkedő karainak egyike, a humán tudományok egyik legjelentősebb hazai központja. A rendkívül széles képzési választékhoz magas oktatói/kutatói minőség és hallgatói elégedettség társul. A kínálat a nyelvek terén is messze kiemelkedő, hiszen 14 nyelvet lehet tanulni valamilyen szak keretében, amihez továbbiak társulnak nyelvtanfolyami keretek között (pl. kínai, japán, ógörög, észt). A kar több földrészre kiterjedő kapcsolatai kölcsönös oktató- és diákcserére, külföldi résztanulmányok folytatására adnak lehetőséget.

A karon 4 doktori iskola működik 9 doktori programmal. Több területen nemzetközi szinten is ismertek és elismertek a kutatómunka eredményei. A kar tudományos életében jelentős szerepet töltenek be a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoportok.

Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 07. 12:14