Lezárt projektek - Nyelv- és Filozófiatudományi Kutatóközpont

  • 2003-2006 - Kognitiv szemantikai elméletek empirikus alapjai (MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport)
  • 2005-2008 - Plauzibilis érvelés a nyelvészetben (OTKA T 049139)
  • 2007-2011 - Az evidencia problémája az elméleti nyelvészetben (MTA-DE-SzTE-PTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport)
  • 2007-2010 - Adatszerkezet a kognitív szemantikai elméletekben (OTKA tudományos iskola, NI 68436 )
  • 2009-2013 - Az inkonzisztencia problémája az elméleti nyelvészetben (OTKA K 7783)
  • 2010-1012 - Nyelvtechnológia és bioetika (TAMOP-4.2.1.B alprojektje)
  • 2012-2017 Adattípusok integrációja az elméleti nyelvészetben (MTA-DE-Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport)
  • 2015.01.01.-2015.12.31. - Új típusú angol és német középiskolai nyelvoktató program tudományelméleti és nyelvelméleti megalapozása (MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport)
Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 12. 11:11